Zodra u deze website bezoekt, stelt u Hondenverzekering.org in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Hondenverzekering.org acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Hondenverzekering.org zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking
Hondenverzekering.org gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Hondenverzekering.org met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen om u onze factuur toe te zenden.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Hondenverzekering.org onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Hondenverzekering.org
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies
Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld.

Klikgedrag
Hondenverzekering.org verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt door Hondenverzekering.org voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Hondenverzekering.org aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze website via het contact formulier.

Top